Danh ngôn với chủ đề "quá khứ"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống