Ký ức dễ lừa gạt vì nó khoác màu những ...


Ký ức dễ lừa gạt vì nó khoác màu những sự kiện của hôm nay.
-
Memory is deceptive because it is colored by today's events.

Albert Einstein

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955
© 2012 Danh ngôn cuộc sống