Ký ức là những chiếc sừng đi săn mà âm ...


Ký ức là những chiếc sừng đi săn mà âm thanh vang lên biến mất vào trong gió.
-
Memories are hunting horns whose sound dies on the wind.

Guillaume Apollinaire

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

quá khứký ức

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 26/8/1880
Ngày mất: 9/11/1918
© 2012 Danh ngôn cuộc sống