Ký ức là những chiếc sừng đi săn mà âm ...


Ký ức là những chiếc sừng đi săn mà âm thanh vang lên biến mất vào trong gió.
-
Memories are hunting horns whose sound dies on the wind.

Guillaume Apollinaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

quá khứký ức

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 26/8/1880
Ngày mất: 9/11/1918
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy chậm rãi khi chọn bạn, và càng chậm hơn khi thay bạn,

Benjamin Franklin

© 2012 Danh ngôn cuộc sống