Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn giáo dục

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Mức độ thành công được xác định không phải bởi những gì ta đã đạt được, mà bởi những trở ngại ta đã vượt qua.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống