Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "ký ức"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Bill Gates

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống