Điều khoản sử dụng


Đóng góp danh ngôn cuộc sống

Danhngoncuocsong.vn
tôn trọng quyền riêng tư người dùng và cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi không cần thiết. Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

1. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn và máy tính của bạn bao gồm chi tiết IP, thông tin cá nhân mà bạn gửi đến trang web và/hoặc dữ liệu về vị trí. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi theo cách hiệu quả nhất và đảm bảo rằng bạn nhận được thông tin liên quan, hỗ trợ khách hàng nếu được yêu cầu và thông báo về những thay đổi đối với dịch vụ của chúng tôi.

2. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để giúp bạn dễ sử dụng trang web của chúng tôi hơn và chúng tôi khuyên bạn cho phép điều này để bạn có thể tận dụng hết lợi ích của nó. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn tùy thuộc vào bạn nếu bạn muốn xóa cookie khỏi trình duyệt của mình.

3. Chúng tôi không gửi chi tiết của bạn cho các bên thứ ba vì lý do thương mại, trừ khi nhằm trợ giúp quy trình đặt chỗ khi chuyển hướng bạn tới nhà cung cấp dịch vụ du lịch để thực hiện đặt chỗ hoặc cho phép quảng cáo hiển thị liên quan.

4. Mọi thông mà bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên máy chủ bảo mật và chúng tôi luôn giữ thông tin của bạn an toàn.

5. Trang web của chúng tôi có liên kết đến các trang web khác. Thông tin mà bạn cung cấp cho những trang web này, ví dụ để đặt chỗ chuyến bay, tuân theo chính sách bảo mật của trang web đó, do vậy chúng tôi khuyến khích bạn xem xét những chính sách của họ trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân.

6. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn chia sẻ một số thông tin xã hội với các trang web mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter. Nếu bạn chia sẻ, thông tin mà bạn tiết lộ có thể được sử dụng bởi các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba này – vui lòng đọc các chính sách quyền riêng tư của họ để biết thêm thông tin.

7. Bạn có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của mình và thông tin về bạn hoặc yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì mục đích tiếp thị. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách liên hệ với chúng tôi tại đây.

8. Chúng tôi không muốn gửi cho bạn email không mong muốn, do vậy bạn có thể chọn không nhận bằng cách nhấp ‘hủy đăng ký’ trong bất kỳ email nào mà bạn nhận được từ chúng tôi.

Nếu bạn không chấp nhận hoặc hiểu các điều khoản trong chính sách quyền riêng tư đầy đủ của chúng tôi, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi. Mọi liên hệ về nội dung, bản quyền, điểu khoản khác các bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại đây.
© 2012 Danh ngôn cuộc sống