Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn phụ nữ

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios

Danh ngôn hiện tại

Phụ nữ mà ghen với quá khứ thì sẽ không có tương lai; phụ nữ mà ghen với tương lai thì không còn quá khứ.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống