Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chỉ giữ những gì bạn luôn mang theo bên ...


Chỉ giữ những gì bạn luôn mang theo bên mình: những ngôn ngữ đã biết, những vùng đất đã qua, những người đã quen biết. Hãy để ký ức làm hành trang của bạn.
-
Own only what you can always carry with you: know languages, know countries, know people. Let your memory be your travel bag.

Aleksandr Solzhenitsyn

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

quá khứký ức

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 11/12/1918
Ngày mất: 3/8/2008

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống