Danh ngôn trong ngày 27 tháng 05 năm 2024

Hãy trung thực trong những việc nhỏ bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó.
Chia sẻ trang này với bạn bè  

Danh ngôn bằng hình ảnh

Chia sẻ danh ngôn hình ảnh trên Facebook, TwitterPinterest
© 2012 Danh ngôn cuộc sống