Danh ngôn trong ngày 23 tháng 02 năm 2024

Hy vọng những điều tốt nhất.  Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
Chia sẻ trang này với bạn bè  

Danh ngôn bằng hình ảnh

Chia sẻ danh ngôn hình ảnh trên Facebook, TwitterPinterest
© 2012 Danh ngôn cuộc sống