Danh ngôn trong ngày 04 tháng 12 năm 2023

Hãy tha thứ cho những khuyết điểm và sai lầm của mình và tiến bước.
Chia sẻ trang này với bạn bè  

Danh ngôn bằng hình ảnh

Chia sẻ danh ngôn hình ảnh trên Facebook, TwitterPinterest
© 2012 Danh ngôn cuộc sống