Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn trong ngày 01 tháng 06 năm 2020

Con người có thể thay đổi cuộc đời mình bằng cách thay đổi thái độ
Chia sẻ trang này với bạn bè  

Danh ngôn bằng hình ảnh

Chia sẻ danh ngôn hình ảnh trên Facebook, Twitter, Google+Pinterest
© 2012 Danh ngôn cuộc sống