Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn trong ngày 27 tháng 05 năm 2019

Còn yêu nhau thì còn tha thứ cho nhau được.
Chia sẻ trang này với bạn bè  

Danh ngôn bằng hình ảnh

Chia sẻ danh ngôn hình ảnh trên Facebook, Twitter, Google+Pinterest
© 2012 Danh ngôn cuộc sống