Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn trong ngày 28 tháng 10 năm 2020

Trong mọi hiện tượng, sự bắt đầu luôn luôn là thời điểm đáng chú ý
Chia sẻ trang này với bạn bè  

Danh ngôn bằng hình ảnh

Chia sẻ danh ngôn hình ảnh trên Facebook, Twitter, Google+Pinterest
© 2012 Danh ngôn cuộc sống