Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn trong ngày 22 tháng 02 năm 2020

Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc bạn có thể làm ngày hôm
Chia sẻ trang này với bạn bè  

Danh ngôn bằng hình ảnh

Chia sẻ danh ngôn hình ảnh trên Facebook, Twitter, Google+Pinterest
© 2012 Danh ngôn cuộc sống