Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn trong ngày 29 tháng 03 năm 2020

Cuộc sống và lòng tin chỉ bị mất có một lần.
Chia sẻ trang này với bạn bè  

Danh ngôn bằng hình ảnh

Chia sẻ danh ngôn hình ảnh trên Facebook, Twitter, Google+Pinterest
© 2012 Danh ngôn cuộc sống