Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn trong ngày 17 tháng 07 năm 2019

Không có gì nghèo bằng không có tài. Không có gì hèn bằng không có
Chia sẻ trang này với bạn bè  

Danh ngôn bằng hình ảnh

Chia sẻ danh ngôn hình ảnh trên Facebook, Twitter, Google+Pinterest
© 2012 Danh ngôn cuộc sống