Danh ngôn trong ngày 23 tháng 01 năm 2022

Bạn bè là những người hiếm hoi hỏi han bạn và rồi chờ để nghe
Chia sẻ trang này với bạn bè  

Danh ngôn bằng hình ảnh

Chia sẻ danh ngôn hình ảnh trên Facebook, TwitterPinterest
© 2012 Danh ngôn cuộc sống