Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn trong ngày 16 tháng 11 năm 2019

Mỗi người đều giàu có hay nghèo khổ phụ thuộc vào tỷ lệ giữa ước
Chia sẻ trang này với bạn bè  

Danh ngôn bằng hình ảnh

Chia sẻ danh ngôn hình ảnh trên Facebook, Twitter, Google+Pinterest
© 2012 Danh ngôn cuộc sống