Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn trong ngày 05 tháng 07 năm 2020

Tình yêu là sự thông thái của kẻ khờ và sự khờ dại của người
Chia sẻ trang này với bạn bè  

Danh ngôn bằng hình ảnh

Chia sẻ danh ngôn hình ảnh trên Facebook, Twitter, Google+Pinterest
© 2012 Danh ngôn cuộc sống