Danh ngôn trong ngày 25 tháng 06 năm 2024

Sự mất bình tĩnh và mâu thuẫn với chính mình là điểm yếu lớn nhất
Chia sẻ trang này với bạn bè  

Danh ngôn bằng hình ảnh

Chia sẻ danh ngôn hình ảnh trên Facebook, TwitterPinterest
© 2012 Danh ngôn cuộc sống