Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn trong ngày 26 tháng 01 năm 2020

Những người yêu thương sâu sắc tin vào điều không thể.
Chia sẻ trang này với bạn bè  

Danh ngôn bằng hình ảnh

Chia sẻ danh ngôn hình ảnh trên Facebook, Twitter, Google+Pinterest
© 2012 Danh ngôn cuộc sống