Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn trong ngày 15 tháng 01 năm 2021

Không phải lúc nào bạn cố gắng cũng thành công nhưng phải luôn cố gắng
Chia sẻ trang này với bạn bè  

Danh ngôn bằng hình ảnh

Chia sẻ danh ngôn hình ảnh trên Facebook, Twitter, Google+Pinterest
© 2012 Danh ngôn cuộc sống