Danh ngôn trong ngày 30 tháng 09 năm 2023

Tuổi của trái tim không được đo bằng tóc bạc.
Chia sẻ trang này với bạn bè  

Danh ngôn bằng hình ảnh

Chia sẻ danh ngôn hình ảnh trên Facebook, TwitterPinterest
© 2012 Danh ngôn cuộc sống