Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn trong ngày 16 tháng 10 năm 2019

Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo mình khi ra
Chia sẻ trang này với bạn bè  

Danh ngôn bằng hình ảnh

Chia sẻ danh ngôn hình ảnh trên Facebook, Twitter, Google+Pinterest
© 2012 Danh ngôn cuộc sống