Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn trong ngày 13 tháng 06 năm 2021

Lo thắng người thì loạn. Lo thắng mình thì bình.
Chia sẻ trang này với bạn bè  

Danh ngôn bằng hình ảnh

Chia sẻ danh ngôn hình ảnh trên Facebook, Twitter, Google+Pinterest
© 2012 Danh ngôn cuộc sống