Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn tình yêu

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Những con người phi thường vượt qua những nghịch cảnh khủng khiếp, và họ trở nên phi thường hơn nhờ vậy.

Robertson Davies

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống