Danh ngôn với chủ đề "nỗi buồn"

Danh ngôn hiện tại

Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời; và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước.

William Arthur Ward

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống