Tác giả nổi tiếng

Những tác giả của những câu danh ngôn được yêu thích nhất.
© 2012 Danh ngôn cuộc sống