Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn công việc

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Phê bình là không phải để mỉa mai, nói xấu. Phê bình là để giúp nhau tiến bộ.

Hồ Chí Minh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống