Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn cuộc sống

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy học từ sai lầm của người khác. Bạn sẽ không bao giờ sống đủ lâu để phạm phải tất cả sai lầm.

Groucho Marx

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống