Chuyên mục Danh ngôn cuộc sống

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy chậm rãi khi chọn bạn, và càng chậm hơn khi thay bạn,

Benjamin Franklin

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống