Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn thời gian

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn.

Eleanor Roosevelt

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống