Từ khóa:

Kết quả tìm kiếm

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.

Khổng Tử

Tham gia cộng đồng

Đóng góp danh ngôn hay và đăng ký cộng tác viên cho Danhngoncuocsong.vn
© 2012 Danh ngôn cuộc sống