Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn tình bạn

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Một nụ hôn phá tan khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống