Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "xúc phạm"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Càng lên cao, chân trời càng xa, tầm mắt càng rộng.

Khổng Tử

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống