Danh ngôn với chủ đề "tình yêu"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người chịu đựng được cực khổ không bao giờ bị thiệt thòi.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống