Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tôi đã phát hiện ra tại sao người ta lại ...


Tôi đã phát hiện ra tại sao người ta lại cười. Họ cười bởi đời đầy những thương đau... bởi đó là cách duy nhất để trái tim ngừng đau đớn.
-
I've found out why people laugh. They laugh because it hurts so much . . . because it's the only thing that'll make it stop hurting.

Robert A Heinlein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/7/1907
Ngày mất: 8/5/1988
© 2012 Danh ngôn cuộc sống