Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "sai lầm"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tâm hồn càng tao nhã và tinh tế, tâm hồn càng dễ tổn thương.

Paul Tournier

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống