Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "nụ cười"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Nếu bạn không làm những điều ngu ngốc khi bạn còn trẻ thì bạn sẽ không có gì để mỉm cười khi bạn về già.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống