Nếu bạn muốn lấy mật, đừng đá tổ ...


Nếu bạn muốn lấy mật, đừng đá tổ ong.
-
If you want to gather honey, don't kick over the beehive.

Dale Carnegie

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 24/11/1888
Ngày mất: 1/11/1955
© 2012 Danh ngôn cuộc sống