Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Làm nhiều hơn những gì bạn đang được ...

Làm nhiều hơn những gì bạn đang được trả tiền để làm, và bạn cuối

Làm nhiều hơn những gì bạn đang được trả tiền để làm, và bạn cuối cùng sẽ được trả thêm cho những gì bạn làm.
-
Do more than you are being paid to do, and you'll eventually be paid more for what you do.

Zig Ziglar

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạccông việc

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 6/11/1926
Ngày mất: 28/11/2012

Những tác giả khác

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Chúng ta có quá nhiều lời nói hoa mỹ, và có quá ít hành động tương xứng với chúng.

Abigail Adams

© 2012 Danh ngôn cuộc sống