Hạnh phúc không phụ thuộc vào điều kiện ...


Hạnh phúc không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài, thái độ tinh thần của chúng ta điều khiển nó.
-
Happiness doesn't depend on any external conditions, it is governed by our mental attitude.

Dale Carnegie

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 24/11/1888
Ngày mất: 1/11/1955
© 2012 Danh ngôn cuộc sống