Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự mệt mỏi thường không xuất phát từ ...

Sự mệt mỏi thường không xuất phát từ công việc, mà từ lo lắng, thất

Sự mệt mỏi thường không xuất phát từ công việc, mà từ lo lắng, thất vọng và oán trách.
-
Our fatigue is often caused not by work, but by worry, frustration and resentment.

Dale Carnegie

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 24/11/1888
Ngày mất: 1/11/1955

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios

Danh ngôn hiện tại

"Đó là cái số", câu cửa miệng của những trái tim yếu đuối! "Đó là cái số", lời xin lỗi u ám cho mọi sai lầm! Kẻ mạnh và chân chính không chấp nhận số phận.

Edward Bulwer-Lytton

© 2012 Danh ngôn cuộc sống