Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự mệt mỏi thường không xuất phát từ ...

Sự mệt mỏi thường không xuất phát từ công việc, mà từ lo lắng, thất

Sự mệt mỏi thường không xuất phát từ công việc, mà từ lo lắng, thất vọng và oán trách.
-
Our fatigue is often caused not by work, but by worry, frustration and resentment.

Dale Carnegie

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 24/11/1888
Ngày mất: 1/11/1955
© 2012 Danh ngôn cuộc sống