Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "công việc"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Đừng quá nhút nhát và đắn đo trong hành động. Cuộc sống là thử nghiệm.

Abigail Adams

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống