Không có vũ khí nguy hiểm, chỉ có những con ...


Không có vũ khí nguy hiểm, chỉ có những con người nguy hiểm.
-
There are no dangerous weapons; there are only dangerous men.

Robert A Heinlein

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con ngườinguy hiểm

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/7/1907
Ngày mất: 8/5/1988
© 2012 Danh ngôn cuộc sống