Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Con người đặt ra mục tiêu chinh phục thế ...


Con người đặt ra mục tiêu chinh phục thế giới, nhưng trong quá trình đó lại đánh mất linh hồn.
-
Man has set for himself the goal of conquering the world but in the processes loses his soul.

Aleksandr Solzhenitsyn

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 11/12/1918
Ngày mất: 3/8/2008

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống