Con người đặt ra mục tiêu chinh phục thế ...


Con người đặt ra mục tiêu chinh phục thế giới, nhưng trong quá trình đó lại đánh mất linh hồn.
-
Man has set for himself the goal of conquering the world but in the processes loses his soul.

Aleksandr Solzhenitsyn

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 11/12/1918
Ngày mất: 3/8/2008
© 2012 Danh ngôn cuộc sống