Tài năng luôn nhận thức được sự dồi ...


Tài năng luôn nhận thức được sự dồi dào của nó và không phản đối chia sẻ.
-
Talent is always conscious of its own abundance, and does not object to sharing.

Aleksandr Solzhenitsyn

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chia sẻtài năng

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 11/12/1918
Ngày mất: 3/8/2008
© 2012 Danh ngôn cuộc sống