Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn ...

Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết

Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống