Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Sự ghen tị với người khác nuốt chửng ...


Sự ghen tị với người khác nuốt chửng chúng ta nhiều nhất.
-
Our envy of others devours us most of all.

Aleksandr Solzhenitsyn

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ghen tị

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 11/12/1918
Ngày mất: 3/8/2008

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống