Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "thế giới"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống