Ai nói nhiều nghe ít, người ấy đáng giá ...


Ai nói nhiều nghe ít, người ấy đáng giá bằng một con lừa ở ngoài chợ.

Ngạn ngữ Tây Ban Nha

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lời nói

Tiểu sử

Quốc gia: Tây Ban Nha
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống