Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tài sản giá trị nhất của công ty bạn ...


Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó.
-
Your company's most valuable asset is how it is known to its customers.

Brian Tracy

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kinh doanhgiá trị

Tiểu sử

Quốc gia: Canada
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 5/1/1944

Những tác giả khác

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Chừng nào bạn còn sống, hãy cẩn thận khi đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài.

La Fontaine

© 2012 Danh ngôn cuộc sống