Tài sản giá trị nhất của công ty bạn ...


Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó.
-
Your company's most valuable asset is how it is known to its customers.

Brian Tracy

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kinh doanhgiá trị

Tiểu sử

Quốc gia: Canada
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 5/1/1944
© 2012 Danh ngôn cuộc sống