Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "giá trị"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Trong trò chơi của cuộc sống, trước khi bạn nhận được bất cứ cái gì, bạn phải cho đi một thứ gì đó!

Zig Ziglar

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống