Muốn trở thành người khác là một sự ...


Muốn trở thành người khác là một sự lãng phí con người mà bạn đang có.
-
Wanting to be someone else is a waste of the person you are.

Kurt Cobain

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con ngườilãng phí

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 20/2/1967
Ngày mất: 5/4/1994
© 2012 Danh ngôn cuộc sống