Nếu bạn cần bất cứ thứ gì xin vui lòng ...


Nếu bạn cần bất cứ thứ gì xin vui lòng đừng ngần ngại hỏi người nào đó đầu tiên.
-
If you ever need anything please don't hesitate to ask someone else first.

Kurt Cobain

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 20/2/1967
Ngày mất: 5/4/1994
© 2012 Danh ngôn cuộc sống