Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Nếu bạn cần bất cứ thứ gì xin vui lòng ...


Nếu bạn cần bất cứ thứ gì xin vui lòng đừng ngần ngại hỏi người nào đó đầu tiên.
-
If you ever need anything please don't hesitate to ask someone else first.

Kurt Cobain

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 20/2/1967
Ngày mất: 5/4/1994
© 2012 Danh ngôn cuộc sống