Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "lãng phí"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống