Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chúng ta không có quyền đưa ra ý kiến ...


Chúng ta không có quyền đưa ra ý kiến ​​cho đến khi chúng ta biết tất cả các câu trả lời.
-
We have no right to express an opinion until we know all of the answers.

Kurt Cobain

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 20/2/1967
Ngày mất: 5/4/1994
© 2012 Danh ngôn cuộc sống