Chúng ta không có quyền đưa ra ý kiến ...


Chúng ta không có quyền đưa ra ý kiến ​​cho đến khi chúng ta biết tất cả các câu trả lời.
-
We have no right to express an opinion until we know all of the answers.

Kurt Cobain

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 20/2/1967
Ngày mất: 5/4/1994
© 2012 Danh ngôn cuộc sống