Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lòng tốt thiếu đi sự khôn khéo luôn luôn ...


Lòng tốt thiếu đi sự khôn khéo luôn luôn chẳng khác gì cái ác.
-
Goodness without wisdom always accomplishes evil.

Robert A Heinlein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thiện ác

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/7/1907
Ngày mất: 8/5/1988

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu nơi hai trái tim hòa nhập tạo nên cùng một ý nguyện.

Edmund Spenser

© 2012 Danh ngôn cuộc sống