Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Lòng tốt thiếu đi sự khôn khéo luôn luôn ...


Lòng tốt thiếu đi sự khôn khéo luôn luôn chẳng khác gì cái ác.
-
Goodness without wisdom always accomplishes evil.

Robert A Heinlein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thiện ác

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/7/1907
Ngày mất: 8/5/1988

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.

Albert Camus

© 2012 Danh ngôn cuộc sống