Lòng tốt thiếu đi sự khôn khéo luôn luôn ...


Lòng tốt thiếu đi sự khôn khéo luôn luôn chẳng khác gì cái ác.
-
Goodness without wisdom always accomplishes evil.

Robert A Heinlein

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thiện ác

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/7/1907
Ngày mất: 8/5/1988

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Những tâm hồn nhỏ mọn có những mối lo nhỏ mọn, những tâm hồn lớn lao không có thời gian để lo lắng.

Ralph Waldo Emerson

© 2012 Danh ngôn cuộc sống