Lòng tốt thiếu đi sự khôn khéo luôn luôn ...


Lòng tốt thiếu đi sự khôn khéo luôn luôn chẳng khác gì cái ác.
-
Goodness without wisdom always accomplishes evil.

Robert A Heinlein

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thiện ác

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/7/1907
Ngày mất: 8/5/1988
© 2012 Danh ngôn cuộc sống