Khi bạn phải lựa chọn và bạn không lựa ...


Khi bạn phải lựa chọn và bạn không lựa chọn, chính bản thân điều đó cũng là một lựa chọn.
-
When you have to make a choice and don't make it, that is in itself a choice.

William James

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lựa chọn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 11/1/1842
Ngày mất: 26/8/1910
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hy vọng những điều tốt nhất. Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Tận dụng những điều đang có.

Zig Ziglar

© 2012 Danh ngôn cuộc sống