Chúng ta không cười vì chúng ta hạnh phúc ...


Chúng ta không cười vì chúng ta hạnh phúc – chúng ta hạnh phúc vì chúng ta cười.
-
We don't laugh because we're happy - we're happy because we laugh.

William James

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúcnụ cười

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 11/1/1842
Ngày mất: 26/8/1910

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống