Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Danh ngôn với chủ đề "hành động"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Mưa rơi, gió thổi, mặt trời tỏa nắng... tất cả diễn ra một cách tự nhiên, cũng như anh yêu em.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống