Trong bóng râm mờ nhạt của tâm trí, chúng ...


Trong bóng râm mờ nhạt của tâm trí, chúng ta biết mình phải làm gì nhưng lại không thể bắt đầu.
-
In the dim background of mind we know what we ought to be doing but somehow we cannot start.

William James

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hành động

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 11/1/1842
Ngày mất: 26/8/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống