Mục tiêu của cuộc sống là bị khuất ...


Mục tiêu của cuộc sống là bị khuất phục trước những điều lớn lao và lớn lao hơn nữa.
-
The purpose of life is to be defeated by greater and greater things.

Rainer Maria Rilke

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

mục đíchmục tiêu

Tiểu sử

Quốc gia: Áo
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 4/12/1875
Ngày mất: 29/12/1926
© 2012 Danh ngôn cuộc sống