Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Mục tiêu của cuộc sống là bị khuất ...


Mục tiêu của cuộc sống là bị khuất phục trước những điều lớn lao và lớn lao hơn nữa.
-
The purpose of life is to be defeated by greater and greater things.

Rainer Maria Rilke

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

mục đíchmục tiêu

Tiểu sử

Quốc gia: Áo
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 4/12/1875
Ngày mất: 29/12/1926
© 2012 Danh ngôn cuộc sống