Bản chất một người không phụ thuộc vào ...


Bản chất một người không phụ thuộc vào cuộc nói chuyện gần nhất mà thể hiện trong toàn bộ mối quan hệ.
-
A person isn't who they are during the last conversation you had with them - they're who they've been throughout your whole relationship.

Rainer Maria Rilke

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

quan hệbản thân

Tiểu sử

Quốc gia: Áo
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 4/12/1875
Ngày mất: 29/12/1926
© 2012 Danh ngôn cuộc sống