Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Đây là điều được dạy cho chúng ta: ngã, ...


Đây là điều được dạy cho chúng ta: ngã, kiên nhẫn tin tưởng vào sức nặng của mình. Thậm chí con chim cũng làm được điều đó trước khi có thể bay.
-
This is what the things can teach us: to fall, patiently to trust our heaviness. Even a bird has to do that before he can fly.

Rainer Maria Rilke

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kiên nhẫn

Tiểu sử

Quốc gia: Áo
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 4/12/1875
Ngày mất: 29/12/1926
© 2012 Danh ngôn cuộc sống