Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Không có tự do, không có nghệ thuật; nghệ ...


Không có tự do, không có nghệ thuật; nghệ thuật chỉ sống dựa vào sự gò bó nó tự tạo nên cho mình, và sẽ chết dưới mọi dạng khác.
-
Without freedom, no art; art lives only on the restraints it imposes on itself, and dies of all others.

Albert Camus

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự donghệ thuật

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống