Danh ngôn với chủ đề "nghệ thuật"

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Những người yêu thương sâu sắc tin vào điều không thể.

Elizabeth Barrett Browning

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống